Něco z naší historie.....

něco o naší historii ....

První zájemci o výcvik služebních psů se začali scházet v Chropyni v roce 1963, ale organizovaně byl Kynologický kroužek založen při ZO Svazarmu Fatra Chropyně k 1. 1. 1964 s počátečním stavem 8 členů s 8 psy. Výbor klubu tvořili pan Jurtík Stanislav, Blažek Antonín a Stavinoha Jiří.

Prvním výcvikářembyl pan Bartoš Bohuslav z Kroměříže, pod jehož vedením začali členové cvičit na "obecní louce" za lázněmi.Klubovnu tvořil sklad materiálu pionýrské skupiny Obránců míru. V roce 1966 byla kynologická odbornost převedena ze Svazarmu do Českého svazu chovatelů drobného zvířectva.

Z období 1964-1978 mnoho dokumentace nezůstalo, ze vzpomínek členů je možno uvést, že :

  • výcvik probíhal každou neděli ráno
  • 1x ročně byly pořádány klubové závody
  • nejvyšší složenou zkouškoubylaZVV 1
  • stav členské základny byl kolísavý od 10 do 15 členů , mimo výše uvedené Zálešák, Čermák, Vitoch, Bakaj Josef,Buršík st., Kroupa, Měrka Jan, Hradil, DomanskýAntonín a Opravil Josef, který také převzal v roce 1976 až 1975 vedení klubu. (Čerpáno ze vzpomínek pana Jurtíka a pokladní evidence Svazarmu).

V letech 1978 až 1982 se členská základna rozrostla na 23 členů a 19 psů. Vzniká oddíl mládeže se 4 členy Uhlíř, Pavlíková, Novák, Kohl později Sichová).

V roce 1983 je zahájena terénní úprava cvičiště " V hájku" a tím v podstatě začíná jeho výstavba. V následujícím roce jsou položeny základy hlavní budovy a po čtyřletém úsilí budova stojí. Zbývá jen dokončit plot kolen cvičiště.

Začínají zlaté časy kynologie v Chropyni , mezi lety 1987 až 1994 dochází k nárůstu členské základny, kdy má klub nejvíce členů v celé své historii - a to 59. V těchto letech se členové zúčastňují mnoha zájmových akci a zároveň sami pořádají kynologické akce ve svém novém novém areálu.

Největších úspěchů v historii klubu dosáhli pánové Oldřich Hradil s velkým kníračem Herkules Černý Panter (2x na mistrovství světa plemene, 1x čtvrté místo) a ing. Vladimír Blažek s německým boxerem Bodye Etna Box (2x pátý na mistrovství světa plemene boxer).

Bývalý dlouholetý předseda klubu pan Ladislav Šimek je držitelem odznaku Vzorný výcvikář I. třídy a pracoval mnoho let jako rozhodčí výkonu.

Od roku 2003 začíná smutné období našeho klubu dochází k poklesu členů až na 6 v r.2010, tento stav byl až do roku 2011 kdy klub opět začal ožívat a jeho členská základna se opět začala rozrůstat.....