Členství

Podmínky členství vychází ze stanov MSKS a usnesení členské schůze tj. :

  • Členem může být občan ČR nebo i jiného státu, u osob mladších 18ti let se souhlasem rodiče na základě písemné přihlášky.
  • Polatek za členství v KK Chropyně je v současnosti stanoven na 400 Kč za rok.

  • Dokladem o členství v klubu je členský průkaz MSKS s platnou známkou.Členský průkaz je nutné předkládat : při zkouškách, závodech , školeních MSKS a při bezplatném pobytu v areálu MSKS ve Zbraslavi

  • Při nezaplacení tohoto členského poplatku do daného termínu je člen vyškrtnut.

  • Další podmínkou členství je odpracování 1O brigádnických hodin na akcích klubu a údržbě areálu. Při nesplnění stanoveného počtu brigádnických je za každou neodpracovanou hodinu vybíráno 60Kč. Platba za neodpracovaného brigádnické hodinyje splatná v termínu jako členský příspěvek a taktéž při nesplnění této povinnosti je člen vyškrtnut.

  • Žádný člen klubu není klubem pojištěn, tudíž každý cvičí na vlastní riziko.  Každý člen zodpovídá za případné škody způsobené jeho psem.

Výcvik

Velice rádi Vás uvítáme na výcviku. Rasa, věk a velikost vašeho čtyřnohého miláčka nehrají roli, stačí jen dobrá nálada a chuť se něco naučit .


Na cvičiště chodíme:

s časovým předstihem, aby se pes mohl vyběhat, očichat s jinými psy a byl při výcviku pozorný

s vyvenčeným psem - udržujeme čistotu na cvičišti a nenarušujeme průběh výcviku odbíháním "venčit"

se zdravým psem - pes musí mít platné čkování a musí být zdravý -neohrožujeme zdraví psa svého ani jiných přítomných psů

s pomůckami k výcviku - pevné vodítko, obojek pevný nebo řetízkový, aport, příp. náhubek a stopovací vodítko

s motivačními pomůckami - pamlsky, hračka

v klidu -emoce a špatnou náladu nechávejte doma, pes bezpečně pozná vaši nervozitu, vztek apod. a podle toho bude vypadat také výcvik